Garantie

Garantie op de nieuwe producten van Autopar.nl

Op onze nieuwe producten zit standaard 2 jaar fabrieksgarantie. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De RNS510 P versie is een voorbeeld van een nieuw systeem waar wij 2 jaar (fabrieks)garantie op verlenen. Houdt er rekening mee dat sommige navigatiesystemen gebruikt zijn, dit wordt aangegeven als ‘marge’ of ‘goed gebruikt’ of ‘gebruikt’. Op deze VAG systemen zit standaard 6 maanden garantie.

Op onze gebruikte producten zit standaard 6 maanden garantie, wanneer anders vermeld kan dit oplopen tot een jaar. Wij testen onze producten ten alle tijden en versturen deze niet als ze niet juist functioneren. Mocht onverhoopt uw bestelde radio er toch binnen de garantieperiode niet meer juist functioneren dan kan u in aanmerking komen voor onze garantieregeling. Dit kan zich vertalen in het terugbetalen van het aankoopbedrag tot het omruilen met hetzelfde dan wel vergelijkbaar product.

Garantie op de marge navigatiesystemen van Autopar.nl

Op onze navigatiesystemen zit standaard 6 maanden garantie. Wanneer anders vermeld kan dit oplopen tot een jaar. Ook garage/autobedrijven die bij ons navigatie producten afnemen kunnen 6 maanden tot een jaar garantie verwachten. Iets onduidelijk? Neem contact op via info@autopar.nl onderwerp ‘Garantie’ of whatsapp ons op 06 1244 54 61.

Gebruikte producten

Houdt er altijd rekening mee dat sommige producten op de website marge producten kunnen betreffen. Dit is vermeldt in de algemene voorwaarden waar u mee akkoord gaat wanneer u een product besteld bij Autopar.nl. U kunt geen radio bestellen via Autopar.nl wanneer u niet de algemene voorwaarden accepteert bij het besteltraject. Een gebruikt product is door ons altijd getest en gekeurd op uiterlijke ongemakken. Er zullen geen radio navigatiesystemen geleverd worden met bijzondere optische of technische schade, aangezien wij een strenge kwaliteitskeuring hebben krijgt u gewoon 6 maanden garantie op uw bestelde product. En bevalt het systeem u niet? Dan kunt u binnen 14 dagen uw product gewoon weer terug sturen.

Heeft u een radio van Autopar.nl en functioneert deze binnen de garantietermijn niet meer naar behoren? Neem direct contact met ons op! Wij behandelen altijd eventuele problemen.

In onze algemene voorwaarden zijn dit de garantiebepalingen waar akkoord mee word gegaan bij het afnemen van een product van Autopar:

6. Garantie
6.1 Autopar.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Is de fabriekgarantie reeds verlopen vanwege een gebruikt (marge) product, of andere reden dan krijgt u standaard 3 maanden garantie (tenzij anders aangegeven) op de werking van het product vanuit Autopar en vervalt geheel wanneer het product/item wordt gemonteerd door een montagelocatie van eigen keuze welke niet door Autopar erkend is, verwijzende naar paragraaf 6.7 en 6.8.
6.2 De garantietermijn van Autopar.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Autopar.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken en vervalt geheel wanneer het product/item wordt gemonteerd door een montagelocatie van eigen keuze welke niet door Autopar erkend is, verwijzende naar paragraaf 6.7 en 6.8.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Autopar.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of via e-mail te melden aan Autopar.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 3 dagen na levering aan Autopar.nl schriftelijk of via e-mail (waar reactie op is geweest) te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Autopar.nl gegrond worden bevonden, zal Autopar.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Autopar.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Autopar.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Autopar.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Autopar.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Autopar.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel of onkundig handelen.
6.6 Autopar.nl biedt standaard 3 maanden garantie op haar producten tenzij anders vermeld. Wanneer het product niet functioneert naar behoren is het mogelijk om binnen een 14 dagen na ontvangst het product om te ruilen voor een vergelijkbaar product (ten alle tijden nader te bepalen door Autopar.nl) of het aankoopbedrag retour te ontvangen.
6.7 De garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Autopar.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Autopar.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; E) de inbouw van een product van Autopar door een bedrijf of particulier gedaan wordt dat niet door Autopar erkend is, of als inbouwlocatie/bedrijf door Autopar is aangesteld ten tijden van de levering van het product. Autopar erkend momenteel standaard haar eigen inbouwlocaties en alvorens de montage heeft plaatsgevonden, door Autopar goedgekeurde officiele Volkswagen, Audi, Seat en Skoda dealers in Nederland. Wilt u graag een andere garage een onderdeel laten monteren waarbij u nochtans aanspraak wilt maken op eventuele garantie vanuit Autopar dan dient u dit alvorens de montage met Autopar schriftelijk of per e-mail te overleggen en goedkeuring van Autopar te verkrijgen.
6.8 De juiste werking van, en garantie op, onze geleverde producten en materialen als zodanig wordt enkel toegezegd wanneer deze juist is geïnstalleerd, geplaatst en/of gemonteerd door een door Autopar erkend inbouwbedrijf. Wanneer Autopar.nl of een van haar voorgestelde inbouwbedrijven de producten voor uw monteert/installeert wordt er uitgegaan van een originele Volkswagen/VAG basis/ondergrond.
6.9 Wanneer de afnemer ervoor kiest een product in eigen beheer te installeren dan kunnen wij u geen garantie geven op de juiste werking. Na juiste installatie dient een product in de meeste gevallen geprogrammeerd/gecodeerd te worden om een juiste werking te bewerkstelligen. Dit is zeer specialistisch. Wij kunnen dit eventueel voor de afnemer verzorgen. Tevens geven wij, tenzij anders is overeengekomen, geen kosteloze technische, telefonische of e-mailondersteuning wanneer de klant dit product elders laat inbouwen.
6.10 Er bestaat een 3 maanden garantieregeling op gedane reparatie van Autopar. Autopar is nimmer verantwoordelijk voor reparatie die nodig zijn aan radio’s, navigatiesystemen, parkeersensoren(sets), (achteruitrij)camera nadat een reparatie al heeft plaatsgevonden en niet veroorzaakt kan zijn door Autopar. Systemen kunnen op meerdere vlakken defect raken. Firmware en hardware op aangeboden reparaties kunnen in zijn totaliteit vervangen worden tijdens en na reparatie. Autopar is dan ook nimmer verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestanden, items en/of software die meegeleverd worden met het product, toestel of systeem / set dat niet origineel bij het product, toestel of systeem / set is geleverd.
6.11 Wanneer Autopar in een van haar voorgestelde inbouwlocaties een product/item/(inbouw)dienst/service verricht valt deze product/item/(inbouw)dienst/service onder garantie van Autopar, tenzij het product/item/(inbouw)dienst/service volgens punt 6.3 en 6.5 niet meer in aanmerking komt voor garantie, dan zijn de kosten voor in/uitbouw voor product/item/(inbouw)dienst/service van de afnemer.
6.12 Op elektronische apparaten in de ruimste zin van het woord (o.a. radio’s, beeldschermen, panelen, pdc unit’s, mobiele apparaten, audio onderdelen, modules, connectoren etc.) word 1 maand garantie gegeven op de interne elektronische delen en haar werking. Drukknoppen, schuiven, panelen, connectoren e.a. aan de buitenzijde zichtbare bedieningselementen van het apparaat/item valt niet onder de garantie van Autopar.

Winkelwagen

close